background

המדריך המלא למושגי יסוד בנדל״ן

מאת: אלדר שיווק נדל"ן

א

אחוזי בנייה

אופציות במקרקעין

אסלה תלויה

אסלה מונובלוק

ב

בית חכם

בית משותף

בנייה ירוקה

בנייה רוויה

בעלות במושע

בקשת רכישה

ג

גוש חלקה

גינה תלויה

גבול מוניציפלי

 

ד

דו״ח אפס

דירת גן

דירת דופלקס או טריפלקס

דירה לדוגמא

דמי הסכמה

ה

הון עצמי

היטל השבחה

היתר בנייה – רישוי הוצאת היתר בניה

הסכם גג

הסכם פאושלי

הערת אזהרה

הקלה

התחדשות עירונית

ו

ועדה מקומית

ועדה מחוזית

ועדה ארצית

וד״ל

ז

זיקת הנאה

זכות במקרקעין

זכות ראשונים

זיכרון דברים

ח

חדר רטוב

חדר שינה מאסטר

חוזה אחיד

חוזה מכר

חוק המכר (דירות)

חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות

חוק המקרקעין

חכירה

חכירה לדורות

חלונות – סוגים

חניה פרטית בטאבו

ט

טופס 4

י

יזם

ייפוי כח נוטוריוני

כ

כונס נכסים

ל

לוח סילוקין

ליווי פיננסי

לשכת רישום מקרקעין

מ

מדד המחירים לצרכן

מדד תשומת הבניה

מיסים – סוגים (כללי)

מכפיל חניה

מס רכישה

מס שבח

מצמצמי דיור

מרחב מוגן

מרפסת שמש

משכנתא

משפרי דיור

משקיע

משקיע אמוציונלי

נ

נדל״ן

נסח טאבו

נכס מניב

ס

סיפור מכירה

ע

עסקה במקרקעין

עסקת קומבינציה

פ

פאטיו

פארי פאסו

פינוי בינוי (ראה התחדשות עירונית)

פיצוי מוסכם

פיר

פיתוח סביבתי

פנקס שוברים

פרצלציה

צ

צפיפות בנייה

צמוד קרקע

ק

קבוצת רוכשים

קבוצת רכישה

קבלן מפתח

קונסטרוקציה

ר

רובע

ריאה ירוקה

רישום זכויות

רכוש משותף

רשות מקרקעי ישראל (רמ״י)

ש

שווי לצורך שיעבוד כבטוחה בבנק

שווי שוק

שומה

שטח דירה ברוטו

שטח דירה לפי חוק המכר

שטח פלדלת

שטח חום

שטח ירוק

שטח עיקרי ושטח שירות

שטח פתוח

שטר משכנתא

שיטת ברנוביץ

שימוש חורג

שנת בדק

שפ״פ – שטח פרטי פתוח

שצ״פ – שטח ציבורי פתוח

ת

תכנית בניין עיר (תב״ע)

תכנית מתאר מחוזית

תכנית מתאר מקומית

תמ״א 38

תיקונים לתמ״א 38

תכנית הגשה / גרמושקה

תכנית העמדה

תכנית מכירה

תכנית מכר

תקופת בדק

תקנון בית משותף

תקנות שבס

תשואה

תשריט

תשריט חלוקה

 

X
צור קשר

מידע נוסף מנציג הפרוייקט

צור קשר


Scroll up
דלג לתוכן
הגעת לתפריט הנגישות, לחץ ENTER על מנת לדלג על התפריט.