background

מדריך: מהי הלוואת הגרייס?

מאת: שחר כרמון

מהו גרייס? המגזין מאפשר לכם לצלול בקלות בנבכי הלוואת הגרייס:

גרייס באנגלית= חסד, כלומר חסד עם מישהו, ובהקשר של המשכנתא הכוונה לחסד שעושה הבנק עם הלקוח ומהו החסד? הקלה זמנית בתשלומי המשכנתא, דחיה.

בתקופת הגרייס הלקוח לא משלם כלל תשלום עבור המשכנתא / משלם תשלום חלקי.

קיימים מספר סוגי גרייס:

גרייס מלא- לוח סילוקין ללא תשלום כלל. בגרייס מלא יש דחייה מלאה של התשלומים לתקופה שידועה וקצובה, אשר רק לאחריה יתחיל הלווה לשלם את תשלומי הקרן והריבית של ההלוואה. כיום קשה לאשר גרייס מלא.

גרייס חלקי- תשלום ריבית בלבד. במהלך תקופת הגריס הלווה משלם רק את תשלומי הריבית והקרן אינה פוחתת.

מהו ההבדל בין גרייס חלקי להלוואת בלון  (נקרא גם בוליט) ?

בסוף תקופת הגרייס הלקוח יתחיל לשלם תשלומי קרן וריבית (קצת יותר גבוהים בגין התשלומים שלא שולמו) עד לסוף תקופת ההלוואה, מה שלא כך בבלון, אשר בתום התקופה הלקוח יישלם את כל תשלום הקרן בפעימה אחת וההלוואה תסולק. לקוחות רבים ישאלו , מה קורה עם התשלומים שלא שולמו בתקופת הגרייס? כל התשלומים שלא שולמו בתקופת הגרייס ישולמו ע”י הלקוח בתום התקופה, וכיצד? התשלומים שנדחו יפרסו ליתרת תקופת המשכנתא.

דוגמא:

לקוח קיבל הלוואה ל- 25 שנה ואושר לו גרייס מלא ל- 12 חודשים.

במהלך השנה הראשונה לא שולמו כלל תשלומים ואלו יפרסו לאחר השנה ליתרת התקופה של המשכנתא כלומר ל-24 שנים שנותרו ובכך ייקר את תשלומי המשכנתא.

כי אם הלקוח היה אמור לשלם כל חודש 6,000 ₪ ל-25 שנה ובשנה הראשונה לא שולמו תשלומי המשכנתא ע”ס 72,000 ₪ (6,000 *12) , כעת יפרסו ליתרת התקופה, ל-24 שנים הנותרות.

ככל שהתקופה יותר קצרה כך השפעת הגרייס תהיה יותר גבוה, אם ניקח את ה- 72,000 ₪ מהדוגמא  ונחלקם ל -24 שנה ( 288 חודשים) נקבל 250 ₪ בו יגדל החיוב החודשי.

במידה ונפרוס את אותם 72,000 ₪ ל-19 שנים (228 חודשים) נקבל  כ- 315 ₪ בהם יגדל החיוב.

נחדד את השפעת הגרייס על המשכנתא:

בגרייס מלא- תשלומי הריבית שלא שולמו מצטרפים ליתרת הקרן, כך ייתכן מצב בו יתרת הקרן גבוה מהיתרה המקורית שקבלנו כמשכנתא.

בגרייס חלקי- הלקוח ישלם את תשלומי הריבית שאמור לשלם ע”פ לוח הסילוקין, תשלום הקרן יידחה וישולם בתום תקופת הגרייס.

אם כן, מתי כדאי להשתמש בגרייס?

מנגנון הגרייס נותן מענה ללווים הרוכשים נכס וזקוקים למשכנתא אך אינם יכולים להתמודד עם ההחזרים החודשיים המלאים באופן מידי,

תפקידו של הגרייס להקל על הלווה בתשלומי המשכנתא, המקרים הנפוצים בהם יידרש שימוש בגרייס:

  • לקוחות שרוכשים דירה ראשונה (יד ראשונה/שנייה)  ולוקחים משכנתא להשלמת הרכישה  וידרשו לשלם במקביל משכנתא ושכירות עד לקבלת המפתחות.
  • משפרי דיור שמשלמים משכנתא על הנכס הקיים ונדרשים במקביל להתחיל לשלם משכנתא על הנכס הנרכש.
  • משקיעים אשר מתכננים למכור את הדירה לאחר קבלת מפתח ולא מעוניינים לשלם החזר חודשי במהלך העסקה.(יש שיעדיפו במקרה כזה לקחת הלוואת בלון )
  • הוצאות נלוות רבות בחודשים הראשונים לרכישת הדירה.

במידה ורוצים גרייס יש לקבל אישור לכך בבנק שלרוב יאשר גרייס ל3-6 חודשים ברכישת יד שניה או לתקופה יותר ארוכה שמדובר ברכישה מקבלן. כמובן שבכל מקרה יש לחשב עלויות והחזר חודשי צפוי לאחר סיום הגרייס, כדי להיות ערוכים לגובה המשכנתא העתידי.

X
צור קשר

מידע נוסף מנציג הפרוייקט

צור קשר


Scroll up
דלג לתוכן
הגעת לתפריט הנגישות, לחץ ENTER על מנת לדלג על התפריט.