חפשו דירה
לייעוץ משכנתאות Elder Accessibility

המעלות 6-8

מטרופוליס גבעתיים אוכלס

מתחם מטרופוליס גבעתיים

מטרופוליס & אלקטרה השקעות גבעתיים Sold out

רגע... יש עוד כמה בדרך