חפשו דירה
Elder Accessibility

פסגת נתיב

קבוצת נתיב בית שמש בשיווק

נתיב בשדרה

קבוצת נתיב בית שמש Sold out

נתיב ברמה

קבוצת נתיב בית שמש Sold out

מגדלי הקונסוליה

סלע בינוי & איסתא נכסים ירושלים בשיווק

Savyon View

אפריקה ישראל ירושלים בשיווק

רגע... יש עוד כמה בדרך