חפשו דירה
לייעוץ משכנתאות Elder Accessibility

נתיב בשדרה

קבוצת נתיב בית שמש Sold out

מגדלי הקונסוליה

סלע בינוי & איסתא נכסים ירושלים בשיווק

פסגת נתיב

קבוצת נתיב בית שמש בשיווק

המשתלה

סלע בינוי & איסתא נכסים ירושלים בשיווק

רגע... יש עוד כמה בדרך